Innen-onnan

Anyák napja (2020)
Kosztolányi Dezső: Anya

Megláncoltál megint karjaiddal,
anyám, anyám.

Reám raktad a gyöngeséged mázsás
bilincseit.

Most hordalak fájó lelkemben téged,
amint te hordtál.

Rád gondolok, kávédra, könnyeidre,
özvegyi fődre.

Veszekszem én veled és gondjaiddal,
foggal-körömmel.

Ha vidáman ballagnék egymagamban,
mellettem lépkedsz.

Első nő rég-elveszett édenemből,
Éva leánya.

Gyötörsz te is, áldott, s én mint gavallér,
sírva szeretlek.


Cherchez la femme? Nem, az régen volt. És manapság? Cherchez de l´argent! Kövesd a pénz útját! Geld regiert die Welt! Money rules the world! Nem is akármilyen pénz, hanem fedezet nélküli, két kézzel szórható pénz. A demokratikusan “megkoronázott” bábok pedig a birkák pásztorai. Tudjuk, látjuk, megéljük, szenvedjük – mégis tűrjük tovább és tovább.


“az államférgek bizonyos gyülekezete” (Hamlet)“Wir leben in besonderen Zeiten: zahllose Normen und Gewohnheiten werden auf den Prüfstand gestellt oder gleich über Bord geworfen. Aus Vermummungsverbot wird Maskenpflicht, das Versammlungsrecht ist keine Selbstverständlichkeit mehr, die Politik zeigt ungeahnte Handlungsstärke…” -állapítja meg egy szabadtéri múzeum igazgatója, anélkül, hogy megkérdőjelezne bármit is. Engem egy kissé a 80-as évek végének Magyarországára emlékeztet mindez, amikor maguk a párttagok kezdték el (óvatosan bár) sorolgatni a rendszer ellentmondásait (hazugságait). Utána, tudjuk, mi következett.


“A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos!” (Örkény I.)


Büszke vagyok hazánk miniszterelnökére, aki már évekkel ezelőtt felismerte a Kínával való kapcsolat fontosságát. A Magyar Nemzet 2017. június 1-én hangzatos címet közölt Orbán pekingi látogatását követően: ” Orbán szerint a génjeinkben van a kínai kapcsolat”. Kiegészíthetnénk, hogy napjainkban már minden bizonnyal nem csak ott. A miniszterelnök akkor többek között a következőket mondta: „Örömmel vettük tudomásul Hszi elnök úr álláspontját, melynek értelmében az országoknak tiszteletben kell tartaniuk egymás szuverenitását, méltóságát és területi integritását, egymás különböző fejlődési útvonalait és társadalmi berendezkedését, valamint egymás alapvető érdekeit és legfontosabb aggodalmait”. Szép szavak, örömmel vettem én is.


Mit mutat(hat) ez a kép a szimbólumokon keresztül? Obama egy Crowley-polóban, az átölelt fiú mellette USA-polóban. Eredeti, mélyértelmű. Aleister Crowley-ról Boda László “A sátán” c. művében annak “elmebeteg cselekedeteit” említi, “aki Szicíliában megalapította a sátánosok kolostorát, s mint ´rendalapító´ kihírdette a Sátán ´kinyilatkoztatását´ …” “F.W. Haack megkísérelte értelmezni a Crowley nyomán terjedő sátános gyülekezetek rejtvényét (…) Megállapítja, hogy a jelenségek nagyobbára szexuális aberrációkra mutatnak. Ez azonban a felület. A totális szabadság eszméje az, amely ezekben a jelenségekben a bűnözés szabadosságába torkollik. A bibliai vagy a kereszténységből átvett eszmék pedig világosan mutatják egy modern eretnekség igazi arcát. Ha a bálványimádás lényege az, hogy Isten helyébe valamilyen teremtményt teszünk, akkor logikus, hogy a legmagasabb rangú szellemi teremtmény imádása a legveszedelmesebb következményekkel járó aberrált eltévelyedés is egyben.” A sátánimádás keresztény hitünk szempontjából súlyos eltévelyedés, istentagadás. Mi van akkor azonban, ha a “sátános” maga az USA elnöke, és az egész államéletet (alkotmányosságot?) rendeli alá a “sátánosságnak”? Erre a kérdésre fog minden bizonnyal hamarosan az USA igazságszolgáltatása megfelelő választ adni. A vádpontok, feltételezem, jogi megfogalmazásban terjedelmes aktahalmazt tesznek majd ki, míg a fenti kép egyszerűbben (?), szimbolikusan mutatja a tényállást.“Is the coronavirus ‘God’s judgement’ to punish humanity for the errors of its ways? Surely not, and Bishop Brendan Leahy of Limerick is quite right to describe such ideas as a form of blasphemy. Pope Francis had previously given the lead in dismissing any such notion that the virus is some kind of Old Testament…” (Mary Kenny)


Valóban? A feltámadt Jézus pedig azt mondja: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk,16.15-16) A pápa, aki nyíltan szembeszáll Jézussal, a sátán szolgája.

Elölnézet (illuminista Washington Monument obeliszk) – hátulnézet (advocati diaboli)


(A “nagy”) Voss

Was halten Sie von einem digitalen Impfpass oder einem digitalen Immunitätsausweis?

“Das ist eine sinnvolle Lösung, um Geimpften oder Genesenen Reisen wieder zu ermöglichen. Wir brauchen auch da eine europäische Herangehensweise, damit das Vertrauen in solche Zertifikate hoch ist. Der belgische Grenzbeamte sollte auf eine Datenbank zugreifen können, um zu sehen, ob der Deutsche an der Grenze geimpft oder immun ist. Natürlich muss der Zugang eng beschränkt sein und die Daten müssen sich auf das Nötigste beschränken.” (FAZ, 2020. május 8-án)

Beteg ember? Beteg politikus (CDU)? Beteg képviselő (EU)? Igen. Veszélyes? Igen, nagyon is, mert fertőző.


Arcivescovo Carlo Maria Vigano

“Die katholischen Bischöfe in Deutschland gehen auf Distanz zu einer Gruppe um Erzbischof Carlo Maria Vigano, Kardinal Gerhard Ludwig Müller und Kardinal Joseph Zen Ze-kiun. Diese hatten eine Warnung veröffentlicht, nach der die Corona-Pandemie genutzt werden solle, um eine “Weltregierung” zu schaffen, “die sich jeder Kontrolle entzieht”.

Persze, lehetünk különböző véleményen, lehet igazunk vagy éppen tévedhetünk. A “koronával” kapcsolatosan azonban világossá vált, ki melyik oldalon áll ebben az immár apokaliptikus időket élő világban. A befolyásos német Bischofskonferenz (élén a heretikus Marx érsekkel) lényegében a “háttérhatalom” (Deep State) narratíváját fújja, nem védi (nem is akarja?) “jó pásztorként” nyáját a báránybőrbe bújt farkastól (ördög, sátán). Velük szemben formálódik már az ellenállás. Az üzenet mindenkihez eljutott: “Engedelmeskedjetek tehát Istennek: az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek.” (Jak,4.7) Persze, ha nincs (nem lenne?) “ördög” (rossz, gonosz), akkor másképp érvelhetünk (érvelhetnénk). A “22-es csapdája”, a “gonosz” állítja (magáról és mindenkinek), hogy nem létezik. SED LIBERA NOS A MALO.


“Az ember nem tudja addig kimondani a Sátánnak a nemet, amíg ki nem mondotta Istennek az igent!

Nem lehet mindkettőnek egyszerre nemet mondani, vagy mindkettőnek egyszerre igent mondani – nem lehet igent is meg nemet is mondani egyszerre, mert nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre! Kinek szoktál igent mondani, és kinek nemet? Ettől függ az üdvösséged már itt is, már most is, és ettől függ különösen az, hogy hol töltöd majd az örökkévalóságot!

Ezért komoly kérdés mindnyájunk számára a kísértés problémája. Más a kísértése a fiatalnak, és más az öregnek. Más a betegnek, és más az egészségesnek. Más a kísértés háborúban, és másféleként jelentkezik békében. Más a kísértés a tanult embernek, és más a tanulatlannak. De megvan mindenütt és megvan mindenhol, és a Sátán mindig újabb és mindig rafináltabb trükköket talál ki, hogy kísértésével a közelünkbe férkőzzék!” (Joó Sándor, 1943)


Süddeutsche Zeitung

A lényeg, hogy a Süddeutsche Zeitung nem osztja Müller kardinális nézeteit, aki egy “világkormánytól” fél(ne). Ez a “balliberális”, “ateista”, sokszor (legtöbbször) hazugságot terjesztő (fake news) lap viszont nem érti (fogja fel), hogy egy hithű kardinális, aki Isten szolgája és a rábízott “nyáj” “jó pásztora”, nem fél a sátántól, csak azt teszi, amire Jézus tanította: “Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt,4.10)


Mein Vorschlag für das Wort oder Unwort (je nach Corona-Positionierung) des Jahres: Spahnische Grippe. Ein Tucholsky-Zitat würde auch dazu passen:

“Das ist keine Grippe, kein Frost, keine Phtisis –

das ist eine deutsche politische Krisis”


Mit mond a válság egyik főszereplője (kiváltója?), Soros György, napjaink fejvesztett történéseiről?:

“This is the crisis of my lifetime,” Soros told the British newspaper. “Even before the pandemic hit, I realized that we were in a revolutionary moment where what would be impossible or even inconceivable in normal times had become not only possible, but probably absolutely necessary.”

“And then came Covid-19, which has totally disrupted people’s lives and required very different behavior. It is an unprecedented event that probably has never occurred in this combination. And it really endangers the survival of our civilization,” he added.

Érdekes egyrészt, hogy gondolatmenete lényegében megfelel Kissinger 1992-es kijelentésének (nem is csoda, hiszen egyazon fa gyümölcsei), miszerint “today Americans would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order; tomorrow they will be grateful! This especially true if they were told there was an outside threat from beyond whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is than that all peoples of the world will pledge with world leaders to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well being granted to them by their world government.” A válság, ami egyáltalán lehetővé teszi a “szokatlan” intézkedéseket. “Ordo ab Chao”. Másrészt a civilizációnk jövőjéért való aggódás álságos, mivel a “forradalmi pillanat” azt jelentené, hogy a “háttérhatalom” a maga agendáját kínálja fel, kényszeríti a világra “megoldásként”. Ezt teszi már mintegy 300 éve. Ez a harc lesz a végső? Valószínűleg. Lassan kezdi érteni, érezni (majdnem) mindenki.


XIII. Leo pápa (1878-1903)

“In the intention of Freemansory, we almost see the implacable hatred and spirit of revenge with which Satan himself is inflamed against Jesus Christ.” (Pope Leo XIII)

Szabadkőműves (Freemason, Freimaurer) “körmenet” Rómában (1917)

A “Marchia su Roma” előzménye (és utójátéka)? Hasonlóság? Ok-okozati viszony? Véletlen?

Marchia su Roma (1922)
“Klanbake” (1924) – at Democratic National Convention —– KKK

Who´s Who nálunk és más nemzeteknél. Tőlük nem kell félni, de legyünk óvatosak, féljünk inkább önmagunktól, ha az alábbi tünetet vagy netalán tünetegyüttest észleljük (észlelnénk) magunkon, forduljunk bizalommal fenti képviselőinkhez. Ők majd elintéznek.” I cannot allow American taxpayer dollars to continue to finance an organization that, in its present state, is so clearly not serving America´s interests.” (D. Trump)

Tegyük hozzá: a WHO egy nemzetnek sem szolgálja az érdekét, hanem csak egyfajta (definició kérdése) “globális” elitnek. Elhatárolódott valaki is Európában hivatalosan a WHO-tól? Magyarország? Ebben a kérdésben jól megvan a “háttérhatalom” vezette Európával? “Ungarn tut nur das, was alle in Europa tun” (Varga Judit, Welt) Remek egy érvelés! Nos, önálló gondolat hiányában: hajrá! hajrá!


Mintavétel a tesztállomáson (Zalaegerszeg)

Van azonban nagyon jó innováció is – McDonalds után szabadon: a “magyar korona drive in” – a második (?), sokadik hullámra készülve? “A DriveCell Systems Zrt. és a Rollet jóvoltából bárki az autójában ülve elvégezheti (sic!) a nukleinsav-alapú (PCR) koronavírustesztet. Az online regisztráció után az adatkezelés papírmentesen, digitálisan történik, a tesztelés pedig teljesen érintésmentes.” Nem is “hajrá” immár, hanem “szép volt fiúk (és lányok is, természetesen)”!


UN BALLO IN MASCHERA – A MASKED BALL – AZ ÁLARCOSBÁL

Szerdán maszk nélkül
Pénteken maszkban – Ó ti farizeusok!

Ahogy a “magas szózat” -a mobil-telefonon és TV-képernyőn állandó hír (rémhír, álhír?) volt – eljutott az utca egyszerű gyermekéhez: a “szöveg” amint graffiti-művészet lesz (#WirBleibenDaheim vagy Bajorországban …dahoam) – Goethének nem volt ekkora sikere, bár akár lehetett volna: “Warte nur, balde ruhest du auch.” Kiváncsian várom, hogy milyen hatása lesz az újabb (milliószor sugázott) jó tanácsnak: “#BleibGesund .

Az örékkévaló egészség

A kérdés immár csak az: hol található még egyáltalán humor, “fent” vagy “lent” (az utcán)?


Der Hund 

Da oben wird das Bild von einer Welt 
aus Blicken immerfort erneut und gilt. 
Nur manchmal, heimlich, kommt ein Ding und stellt 
sich neben ihn, wenn er durch dieses Bild 

sich drängt, ganz unten, anders, wie er ist; 
nicht ausgestoßen und nicht eingereiht, 
und wie im Zweifel seine Wirklichkeit 
weggebend an das Bild, das er vergisst, 

um dennoch immer wieder sein Gesicht 
hineinzuhalten, fast mit einem Flehen, 
beinah begreifend, nah am Einverstehen 
und doch verzichtend: denn er wäre nicht. 

(R. M. Rilke, 1907)


Meissner Porzellan-Manufaktur

A “tetszhalott” világ – ki van vajon mögötte? Soros? Gates? A kínai kommunisták? Clintonék? Talán. Vagy nem, nem egészen. Pedig egyszerűbben ott van a képen, csak oda kellene figyelni.


“(…) the damage done by the bubble-and-bust cycles” – DEVIL (known as Obama e.g.) – ” that caused our economy to slide.”

Australian researchers see virus design manipulation” (The Washington Times)


“Japan Ends Coronavirus Emergency With 850 Deaths and No Lockdown” (by Jason Lemon on 5/25/20)

A (világon egyebütt) “cirkusszal” valószínűleg hasonló lett volna a “végösszeg” Japánban. És egyebütt a világon? Az USÁ-ban? Európában? Magyarországon? MUCH ADO ABOUT NOTHING? Nem egészen, megpróbálták, de sikertelen puccs volt. Most már csak az elszámolás van (lenne) hátra. Megérte?


Olvassuk áhítattal, hogy miért is “jó” ember dr. Fauci! Mert a jezsuiták mondják? És ők (a jezsuiták) melyik oldalon állnak (a sátántól számítva)?

“I often say it was the best educational experience I could have imagined,” Dr. Fauci noted in his speech. “I bacame immersed in the intellectual rigor of a Jesuit education.”

Pontosan így kezdte szárnyaló pályáját Adam Weishaupt is, aki 1776. május 1-én megalapította illuminátus társaságát. Azóta ennek a “fényességét” látjuk (élvezzük) egészen a jezsuita pápáig napjainkban.


Ferenc pápa (jezsuita) egy frissen “összeadott” homoszexuális “házaspárral” a Vatikánban

Ferenc pápa nyilvánvalóan más véleményen van, mint a katolikusok (sőt keresztények) többsége. Kell még több bizonyíték arra, hogy itt a sátán munkálkodik?

“Die homosexuellen Ehen zu dulden, bedeutet den homosexuellen Lebensstil zu unterstützen, welchen die Bibel klar und konsequent als Sünde verdammt. Christen sollten standhaft gegen die homosexuelle Ehe stehen. Darüber hinaus gibt es starke und logische Argumente gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, die gänzlich unabhängig von der Bibel sind. Man muss kein wiedergeborener und praktizierender Christ sein, um zu erkennen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau sein sollte. “

Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kijelenthessük: Ferenc pápa napjai megszámláltattak. Csak azt csodálom, hogy nem féli az Isten haragját. Egy módon nem félheti, ha nem hisz benne. Hivatalában pedig sokakat félrevezetett, a mindenható Istent nemhogy többször megtagadta, hanem egyenesen elárulta. Ezért a Pokol 9. körében fog bűnhödni.


Hogy állunk a “háttérhatalom” egyéb sameszaival? A média? Ugyanazt az ördögi programot sulykolja, amit az “összeesküvők” (a Deep State “láthatatlan” figurái) minden erővel és lehetőleg a legkevesebb ellenállással igyekszenek megvalósítani. A sok példa közül talán a legaljasabb, ahogyan az állami, kötelező TV-díjból finanszírozott KIKA (gyermekműsor-adó) a bőr alá beültetett chip-et reklámozza. Néhány kiemelt szövegrészlet a műsorismertetésből:

És a szülők mit mondanak erre? Vagy majd csak akkor ijednek meg, ha gyermekük hasonlóan kezd el “álmodozni”? Vagy még később, amikor már semmit sem tehetnek?


Herbert Pixner Trio – LECKMICHA MARSCH

Miért, talán nem az? Joe Biden: “Just an idea” (he´s just an idiot) Und in Deutschland?
Ska Keller (Die Grüne) ….
és elvtársai (?) az Egyesült Államokban

The Antifa movement in Germany is a political current that is composed of multiple far-left, autonomous, militant anti-fascist groups and individuals, who usually use the abbreviation Antifa. It takes its name from the historical Antifaschistische Aktion.

The antifa (/ænˈtiːfə, ˈæntiˌfɑː/)[1] movement in the United States is a militantleft-winganti-fascist political activist movement[7][11] which comprises autonomous activist groups that aim to achieve their political objectives through the use of direct action rather than through policy reform.[12][13][14] Activists engage in varied protest tactics, including digital activism, property damage, physical violence and harassment against those whom they identify as fascist, racist or on the far-right.[22]


Egyszerűen igaza van.

Incarnatio malum

Aktualisierung von historischen Zitaten:

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.(1848)

Ein Virus geht um in Europa – das Virus des Kommunismus. (2020)


Credimus et confitemur unam Ecclesiam Romanam extra quam neminem salvari

Sajátos és számomra (csak?) érthetetlen dolgok történnek napjainkban. Természetes, hogy az ember igyekszik magyarázatot találni mindarra, amivel még nem találkozott, és így (nem értve) nyugtalanító a számára. De valóban nem találkoztunk mindezzel eddig? Dèjá-vu?

Talán. A “maszk” felidézi bennem Kubrick insider-filmjét. Napjainkban pedig mindenkit köteleznének a “maszk” viseletére a járvány-helyzetre hivatkozva. A dolog maga orvosi vonatkozásában abszurd, az illuminátus szimbolika felől nézve viszont valami lényegi.

Eyes Wide Shut

Van azonban még valami más is, még rejtettebben: a “fekete-fehér” (Black and White) szimbólum. Jelen van központi elemként a Kubrick-filmben és másutt is sajátos módon egészen napjaink “rasszizmus”-vitáiig.

És itt van minden évben a farsangi bálszezonnak egy sajátos formája, a “Schwarz-Weiß-Ball” (Black and White Party). Miért, honnan?

Schwarz-Weiß-Ball – szépen terített asztal, minden a maga rendjén “piramissal”
Hasonlít talán Kubrick illuminátus bál-jelenetéhez?

És eljutunk innen a “rasszizmus”-kártyához, amit az illuminátus “háttérhatalom” ún. jokerként használ hatalma biztosítására?

A futballban már régóta szól ez a “nóta” Az USÁ-ban napjainkban mindez mindennapi valóság lett, mégpedig úgy, hogy lényegében nem a “rasszizmus” a tényleges probléma, hanem a mögöttes, a fekete-fehér szimbolizálta illuminátus hatalom. Ennek végnapjait éljük, ezért a mindent elborító illuminátus szimbolika? A vergődő utolsó kísérlete? Meglátjuk.


“Diese Flagge der Liebe und des Geistes soll einst von Portugal bis Polen über einem einigen Weltreich des Friedens und der Freiheit! ” (Coudenhove-Kalergi, 1923)

Itt van a valóságban ez a csodálatos (megálmodott) illuminista Pán-Európa, amely kontinensünket kiemelten Ázsiához (Eurázsia) csatolja, kulturálisan pedig keresztény gyökereit eltávolítva definiálja. “Geographisch zerfällt die bewohnbare Welt in fünf Kontinente: Euroasien, Afrika, Australien, Nordamerika, Südamerika. (…) Kulturell zerfällt (sic!) die Welt in vier große Kulturkreise: den europäischen, chinesischen, indischen und arabischen. An dieser Unterscheidung muß streng festgehalten werden, um heillosen Verwechslungen bezüglich Europas vorzubeugen.” (Pan-Europa, 1923)

Szép új világ (Brave New World), amelynek leglényegibb szellemi atyja Coudenhove-Kalergi, a mai illuministák forgatókönyv-írója.


Dr. Fauci – egy “báb” a háttérhatalom (Deep State) arzenáljából

To be masked or not to be masked, that is the question – avagy hogyan hazudjuk “tisztára” magunkat egyszerű trükkel.


Aztán az is igaz, hogy többször kell “nekifeszülni”, valamikor csak “bejön”, legalábbis rövid időre. “I mean, Ebola was scary. But Ebola would never be easily transmitted in a global way (…) HIV, as important as it is, was drawn out over an extended period of time. I mean, I think the ultimate impact of AIDS almost certainly will be greater than anything we´re talking about now (…) the coronavirus just took over the planet.” (dr. Fauci)


#bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht


Dosztojevszkij az “Ördögök“-ben sigaljizmusnak nevezi azt a társadalmi irányt, amely a múlt század óta egyrészt valósággá vált, másrészt újra és újra megkísérti az emberiséget. Figyeljünk Verhovenszkij szavaira:

“Nála (Sigaljovnál) a társadalom minden egyes tagja figyeli és szükség esetén köteles feljelenteni a másikat. Mindnyájan rabok, és a rabságban egyenlők. Végső esetekben rágalom és gyilkosság, de a legfőbb: az egyelőség. (…) A rabszolgáknak egyenlőknek kell lenniük: zsarnokság nélkül még sose volt szabadság, sem egyenlőség, de a nyájban egyenlőségnek kell lennie, és ez a sigaljonizmus! Hahaha, furcsának találja?”

“A világon csak egyből nincs elég: az engedelmességből. (…) Mi kiirtjuk ezt a vágyat: szabadjára engedjük az iszákosságot, a pletykát, a besúgást; szabadjára engedjük a soha nem látott züllöttséget; minden lángelmét már csecsemőkorában kioltunk. (…) Teljes engedelmesség, teljes személytelenség!”

“Tudja, arra gondoltam, hogy odaadom a világot a pápának. Jöjjön el ő gyalog, mezítláb, és mutassa meg magát a csőcseléknek, mondván: ´Nézzétek, ide juttattak!´- és mindenki tódulni fog utána, még a hadsereg is. A pápa legfelül, mi körülötte, alattunk meg a sigaljovizmus. Csak az szükséges, hogy az Internacionálé megegyezzék a pápával; és ez meg is lesz. A kisöreg pedig egy pillanat alatt rááll. Mert számára nincs is más megoldás, ne felejtse el a szavamat, hahaha, ostobaság? Mondja: ostobaság ez, vagy sem?!”

“Hisz én szélhámos vagyok, nem pedig szocialista, haha! Ide hallgasson, én mind összeszámoltam őket: a tanító, aki a gyermekekkel együtt nevet az istenükön meg a bölcsőjükön, már a mienk. Az ügyvéd, aki azzal védi a művelt gyilkost, hogy képzettebb áldozatainál, és kénytelen volt embert ölni, hogy pénzt szerezzen, már a mienk. A bűnösöket egyre-másra felmentő esküdtek a mieink. Az ügyész, aki attól retteg a tárgyaláson, hogy nem találják eléggé liberálisnak, a mienk, a mienk. A közigazgatási hivatalnokok, az irodalmárok közül sok, rettentő sok a mienk, bár maguk se tudják!”

“Jaj, de kár, hogy nincsenek proletárok! De lesznek, lesznek, afelé haladunk…”

“De most egy vagy két nemzedék erejéig okvetlenül szükségünk van a züllöttségre, a soha nem látott aljas romlottságra, mikor az ember galád, gyáva, kegyetlen, önző szemétté változik – ez kell! Még egy kis ´friss vér´, hogy megszokja. (…) Én szélhámos vagyok, nem pedig szocialista. Hahaha! Csak az a kár, hogy kevés az idő.”

“De az kell, hogy a nép is elhiggye: mi tudjuk, mit akarunk (…)”


#bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht


1 dollár

Tudjuk (látjuk), az amerikai egy dolláros tele van szimbólummal. Tudjuk, ezek illuminátus szimbólumok. Ami viszont meglepő (lehetne), hogy miért “IN GOD WE TRUST” áll a középpontban? Félrevezetés? Természetesen értelmezhetem így is, de talán van mélyebb (belső, illuminátus) logikája a dolognak. A mottó 1956. július 30-án felváltotta latin elődjét: E PLURIBUS UNUM. Miért? A történetnek megvan a maga bel- és külpolitikai kontextusa.

https://en.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust

Érdekesebbnek tartom viszont a szimbolikus megnyilatkozást mögötte. Az illuminátus szimbolikának egyik lényeges eleme ugyanis az ún. gematria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria

Ha innen nézem a dolgot, feltárul néhány különös elem. A fenti dátum a gematria szerint a 112-es számot adja. Ugyanez a “Catholicism” szónak az ún. simple gematria chart szerinti kódja, ami viszont a héber kód szerint 323, ami ugyancsak megfelel egy sor névnek, mint “Lucifer”,capitalism“, “the cube“, “Adolf Hitler” . Ráadásul a 112 az európai segélyhívó szám is. Mond ez valamit is “normális” ésszel? Nem, hülyeség az egész. De nem is “normális” észről van (lenne) itt szó, ha az ilyesmit bogozgatjuk, hanem egy mindent átszövő “ördögi” logikáról. Igyekszünk mögé látni, és így dereng is valami, amitől a józan ész és az igaz hit megborzad.

Az is lehet (elképzelhető?), hogy amikor Trumpot “orosz összeesküvéssel” próbálták megvádolni, a megfelelő héber számkód (470) lebegett (lebeghetett) a vádlók (“demokraták”) szeme előtt, hiszen az közös nevezőt képez (legalábbis az ő illuminátus logikájuk szerint): Trump = 470=Russia . Vajon Eisenberger Benjamin is így látta volna?


The show must go on
Maskenstaat – Staatsmaske

#bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht


“Die Betrüger interessieren mich aber nicht. Ich brandmarke den Betrug. ” (Bernanos)


Vajon ki fertőz (fertőzne) a leginkább?

Spahn
Maas
Habeck & Baerbock
Seehofer
Scholz
Scheuer
Kurz
Söder
Orbán
Steinmeier
Macron
Merkel & von der Leyen
Ferenc pápa

#bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht #bleibverarscht


“Ja, Jupiter selbst buhlte um Europas Beifall unter einer Maske, in welcher er nichts von seiner Pracht beibehielt als die – Hörner.” (Lichtenberg)


“Who is Q? What is Q? And, perhaps most importantly, why is Q? Q and the ever-growing worldwide movement it´s inspired have been the objects of fascination, mockery and hatred, but of surprisingly little serious anylysis. Q first appeared in October 2017 on an anonymous online forum called 4Chan, posting messages that implied top-clearance knowledge of upcoming events. More than 3000 massages later, Q has created a disturbing, multi-faceted portrait of a global crime syndicate that operates with impunity. Q´s followers in the QAnon community faithfully analyze every detail of Q´s drops, which are compiled here and here.” (Deborah Franklin, 14th January 2020)Gulyás Gergely szerint “az ellenzék nélkül is létrejöhet a nemzeti egység”. Ez is egy vélemény, mint pl. a kádári “inverzió”: aki nincs ellenünk, velünk van.


a hvg mint igazi hírforrás, csakis “tiszta”, “illuminált” forrásból – hazánkban még lehet ezzel etetni, és kinek tűnik fel a hazugság (ferdítés)? Ez a “félelem-keltés” lenne az “új nemzeti egység”? Így gondolta, Gulyás?


Vegyük komolyan a sötétséget! Bill Gates , a “háttérghatalom” és ügynökei: a “sötétség fiai”

“Terv” szerint haladunk? Ez az új “ötéves”? A számok jól alakulnak? A zsebetek?

“Fußball sei ´immer Trost und Befriedigung´ für die ungarische Bevölkerung gewesen, sagte der Ministerpräsident Viktor Orbán in seiner Ansprache bei einer Buchvorstellung am Samstag in Felcsút.” (Ungarn heute). Tegyük hozzá, amit nem mondott, de mondhatott volna: Trost und Selbstbefriedigung für ihn.


“Jews have been denouncing George Soros for a long time.” (Daniel Greenfield). Ezért tehette Orbán is, csatlakozott, nem az “igazság” szeretetéből fakadt a bátorsága. És meddig ért a fullánkja? A “migránsokig” csupán – minden egyéb mocskot hagyott említetlenül. Mert ő is része neki? Covidos asszisztenciája erre enged következtetni.


Nyári divat 2020

Detention Center Camp 6, which can house as many as 175 people, now holds 26 in Guantanamo Bay, Cuba. President Trump has promised to send more war captives to Guantanamo Bay.

Forró ősz? Gitmo´s ready? Mese az egész? 10 days darkness? From now on? Today is the 2nd of October 2020.


“He´s (Joe Biden) no more catholic than the Dalai Lama … Nancy Pelosi either” (Fr. James Altman, 2020)


Ferenc pápa új enciklikáját – “Fratelli tutti” (Mindannyian testvérek) – ma, Assisiben Szent Ferenc ünnepén, 2020. október 4-én írta alá. A hely, az idő és minden bizonnyal a cím is jól átgondolt, fontos üzenet (lehet). A szöveget (csak) holnap közlik, de így a címnek magának nagyon NWO-szaga van. Meglátjuk, mi mást várhatunk ettől a pápától?

A spanyol teológus Carmen M. Nanko-Fernández felteszi a kérdést, hogy “What Francis might mean by ´Fratelli Tutti´”? Egy érdekes részlet a hosszabb fejtegetésből:

“If you want to understand Pope Francis, it helps to know tango, soccer lingo, and colloquial Argentinian Spanish. Making sense of Francis, I propose, also requires an ability to think in hyperlinks.

In other words, what he says opens paths to multiple references that further enrich and expand possibilities for interpretation. Francis plays with language and space.”

Bár véleményem szerint nemcsak a nyelvvel és a hellyel játszadozik, hanem a “helyzettel” is. Egyfajta csiki-csuki játék mindez, ki-kiszólás a szerep mögül.


Fratelli Tutti (2020) szövegét olvasom, még nem érdemben, és első látásra kiemelek belőle néhány fejezetcímet, amivel talán mélyebben kellene foglalkozni éppen az esetleges NWO-vonatkozása miatt. Ráhagyom a teológusokra és Vatikán-szakértőkre, hadd magyarázzák, hogy miként kell (kellene) érteni az egészet. Magam egy gondolatot emelnék csak ki, hogy miképpen látja Ferenc pápa a “keresztény identitást”. Az Egyház szerinte nagyra becsüli, ahogyan Isten más vallásokban “tevékenykedik” (“works”) és semmit sem utasít vissza, ami ezekben a vallásokban igaz és szent (volna). Láttuk már elégszer, ahogy ez a pápa Pachamama-t “istenítette” (mert igaz és szent?) a Szent Péter-bazilikában. A “katolicizmus” pedig (ahogy értem a szavait) egyszerűen azt jelentené, hogy az Egyház mintegy minden helynek a történelmi forrása lenne – és semmi több? Egy heretikus pápa? Nyilvánvalóan.

Emlékeztetőül:

Credimus et confitemur unam Ecclesiam Romanam extra quam neminem salvari

ENCYCLICAL LETTER

FRATELLI TUTTI OF THE HOLY FATHER FRANCIS

ON THE FRATERNITY AND SOCIAL FRIENDSHIP (2020)

Open societies that integrate everyone,

Liberty, equality and fraternity

Rights without borders

BORDERS AND THEIR LIMITS

Popular vs. populist

The politics we need

SOCIAL DIALOGUE FOR A NEW CULTURE

A NEW CULTURE

Christian identity

“The Church esteems the ways in which God works in other religions, and “rejects nothing of what is true and holy in these religions.

Called to take root in every place, the Church has been present for centuries throughout the world, for that is what it means to be “catholic”.“A vérre sóvárgó koronás gyilkosok;” (1791) – szegény Batsányi János igazából vak volt, nem “látó”. Az 1789-es francia forradalom (amire később a “nagy” jelzőt ragasztották) úgymond igazságot tett a “természeti törvényre” hivatkozva (“Kiknek vérét a természet kéri” (Batsányi, 1789) – és a mai napig ez a különös “igazság” a mérték: a francia forradalom jelszavai mindenütt, nyíltan vagy “szemérmesen”, a pápánál ugyanúgy (“Liberty, equality, fraternity”) mint akár Orbánnál pl. (“Legyen béke, szabadság és egyetértés”). A “korona” pedig a bűnbak (?) akkoriban és mai nap is: “Gyilkos folyamatot indított el a koronavírus; mekkora bajba kerülhet Magyarország, ha tényleg beüt a válság?” (Beke Károly)


“„mert Magyarországon ma éppen a demokrácia lényege, a felelősség meg az elszámoltathatóság hiányzik” (Palotás János)


A vég(re) kezdete?

Világos? Vagy még mindég “sötét”? Vak vezet világtalant? A “sötétség fiai” a kellemesen szunyókálókat? És Magyarországon?
Hit miben? A “háttérhatalomban”? A sátánban?

Megjegyzések ehhez a hírhez, ami két botrányt idéz: Joe Bident és hogy (kik) támogatják…

Pachamama a vatikáni érmén – innen talán érthetőbb az előző hír is.
A maszk mint a “szabadság szimbóluma” – normális ez? Ide jutott Bajorország (is)? Söderchen-Puppe.

Patrik atya gyémántmiséje – Sopron, 2012. jún. 24-én – Isten igaz szolgája.

Horváth Patrik Tibor Sopronban született 1929. október 15-én (ma 91 éve)


Ferenc pápa 2020. október 22.


1956. október 23.

Mi vezetett a forradalomhoz? Sztrányay Miklós Nomen est Omen Omen est Nomen c. könyvében (2019) írja (stílszerűen zárójelben), tömör pontossággal:

“(Szerepek, szereplők, kulcsmondatok, nemcsak az ítélet, hanem az újság is meg van írva előre, az ujságíró legyártja az okot és még az okozatot is megmagyarázza, tagja a kivégzőosztagnak, a kivégzést megindokolja, elfogadtatja, történelmet csinál, történelmet ír, hamisít, és aztán bőszen küzd a hamisítása hamisítói, a történelemhamisítás ellen?)”


FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel holds the brochure “Fit for the constitutional state – fit for Hesse” in Frankfurt, Germany, October 8, 2018, Monday, Oct. 8, 2018, during her visit of a migrant class on Germany’s constitution. Boris Roessler/Pool via Reuters/File Photo

“Ein Buch ist ein Spiegel. Wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraussehen.” (G. Ch. Lichtenberg)


“Wir haben keine Worte, mit dem Dummen von Weisheit zu sprechen.” (Lichtenberg)


“Erklärung der anhaltenden Hornviehseuche. Apoll hat den Ochsen ein Problem aufgegeben, das sie nicht lösen können.” (Lichtenberg)


“Der Mensch kann sich Fertigkeiten erwerben und kann ein Tier werden, wo er will. Gott macht die Tiere, der Mensch macht sich selber.” (Lichtenberg)


Orwell nem enged a 84-ből – így is igaza van

“Man kann wirklich nicht wissen, ob man nicht jetzt im Tollhaus sitzt.” (Lichtenberg)Kontaktbeschränkung: Treffen von max. 10 Personen aus 2 Haushalten

Diese Kontakt-Regeln gelten vom 2.11. bis vorerst 30.11.:

  • Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
  • Der Aufenthalt im öffentlichen wie im privaten Raum ist begrenzt auf die Angehörigen des eigenen Hausstands und eines weiteren Hausstands, jedoch in jedem Fall auf maximal 10 Personen.
  • Darüber hinaus gehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind „angesichts der Lage in unserem Land inakzeptabel”, so die Staatsregierung in ihrem Beschluss.
  • Jeder ist aufgefordert, generell auf nicht notwendige private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – zu verzichten. Das gilt im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge

Nem volt ez (egészen) másképp Magyarországon sem, azokban a bizonyos “zord időkben”. Turgovics, az “éles elméjű, sok tapasztalatú, de hajlékony jellemű féfiú” lényegében hasonlót hangozgatott mint a “hajlékony jellemű” ilyen-olyan miniszterelnök manapság:

“Villongós időkben legtanácsosabb szép csendesen otthon ülni.” (Kemény Zsigmond)


A “lezárt” (locked down) Pennsylvania tömege D.J. Trump választási beszédén. Világos üzenet? Orbán, aki sunyi módon szeptember 1-én lezárta lényegében az országot, hogyan látja? Érti-e? Az emberek semmit nem kívánnak úgy, mint a szabadságot. Nem a dumát a szabadságról! És mi van a COVID-hazugsággal? Ez lesz a végetek?

És mi van a választási csalással? Biden győzhet? Nem tudom. Állítólag csapdába esett, mert egy titkos (“Sting”) művelet folyik a háttérben, amely éppen azt célozza, hogy a választási csalást leleplezze. Hogyan? Állítólag a hivatalos választási cédulák eredetileg meg voltak jelölve egy láthatatlan ún. nem-rádióaktív izotóp vízjellel. Ennek értelmében minden ezen jel nélküli cédula csalás lenne, és ezek kiszűrésével újra számlálnák a szavazatokat. Minden ki fog derülni hamarosan.

Ez lenne a jel.

Itt van már gyorsan a helyreigazítás. Persze az is lehet, hogy nem szeretik, ha idő előtt kiszüremlene, aminek a háttérben kellene maradnia. Minden esetre jó ötlet volt (lett volna). Csak az a kérdés, hogy miként akarnák kiszűrni a másolt (sokszorosított), nem hivatalos szavazócédulákat? Jó kis (taktikus) “játék” az egész, kiváncsi lennék már igazán a hivatalos végeredményre.


Verführe den Gegner mit der Aussicht auf seinen Vorteil, schütze Unordnung vor und nimm ihn gefangen.” (Sun Tsu: Die Kunst des Krieges)

“Greife an, wenn der Gegner unvorbereitet ist, mache einen Schachzug, wenn er es am wenigsten erwartet.” (uo.)
Ez a nagyobb kép, a globális terv – innen nézve jobban érthető (talán) maszkos jelenünk. Ez az egész “játék” groteszk; beteg próbálkozás a “világuralom” megszerzésére. A “duma” és a mögöttes (“összeesküvés-elmélet”).

Shalom!

(Dirty) GAME OVER?

“Wenn wir den Betrug, den gewaltigen und schrecklichen Betrug, der bei unseren Wahlen im Jahr 2020 stattgefunden hat, nicht aufdecken, dann haben wir kein Land mehr. Mit der Entschlossenheit und Unterstützung des amerikanischen Volkes werden wir die Ehrlichkeit und Integrität unserer Wahlen wiederherstellen. Wir werden das Vertrauen in unser Regierungssystem wiederherstellen. Ich danke Ihnen. Gott segne Sie. Gott segne Amerika.” (D. J. Trump)
“Der einzige denkbare Grund, warum man vernünftige Maßnahmen zur Überprüfung der rechtlichen Wahlberechtigung blockieren würde, besteht darin, dass man versucht, Betrug zu fördern, zu ermöglichen, zu erbitten oder durchzuführen. Für die Amerikaner ist es wichtig zu verstehen, dass diese destruktiven Änderungen unserer Wahlgesetze KEINE notwendige Reaktion auf die Pandemie waren. Die Pandemie gab den Demokraten einfach eine Entschuldigung dafür, das zu tun, was sie mit vielen, vielen Jahren zu tun versuchten.” (D.J. Trump)

Az ide vonatkozó törvényes felhatalmazás:

§394. Authorities concerning military cyber operations

(a) In General.-The Secretary of Defense shall develop, prepare, and coordinate; make ready all armed forces for purposes of; and, when appropriately authorized to do so, conduct, military cyber activities or operations in cyberspace, including clandestine military activities or operations in cyberspace, to defend the United States and its allies, including in response to malicious cyber activity carried out against the United States or a United States person by a foreign power.


“what we now know with absolute certainty is that Trump, Miller, Cohen-Watnick and other key players put the cyber warfare infrastructure in place in 2018 that would allow them to unleash a domestic military response to arrest, detain and prosecute all those who were complicit in the attack on America. The patriots, in other words, really are in charge. And they planned all this since 2018, putting in place the framework to trigger the appropriate national security resources once the Democrats took the bait and tried to steal the 2020 election. GITMO must be getting close to full capacity at this point, with lots more detainees on their way. The mass arrests are coming. Trump is in charge, and the Dems who know what’s really happening are beyond terrified. They know they’ve been caught. Some will be charged with treason. Many will face military tribunals. A few will likely be executed after found guilty of treason. ” (Mike Adams)

Német oldal is közli a helyzetmegítélést:

“Seien Sie versichert, was wir jetzt mit absoluter Sicherheit wissen, ist, dass Trump, Miller, Cohen-Watnick und andere Schlüsselakteure 2018 die Infrastruktur für die Cyber-Kriegsführung geschaffen haben, die es ihnen ermöglichen würde, eine inländische militärische Reaktion auf die Festnahme, Inhaftierung und strafrechtliche Verfolgung all derjenigen zu entfesseln, die an dem Angriff auf Amerika beteiligt waren. Mit anderen Worten, die Patrioten haben wirklich das Sagen. Und sie haben all dies seit 2018 geplant und den Rahmen geschaffen, um die entsprechenden nationalen Sicherheitsressourcen auszulösen, nachdem die Demokraten den Köder geschluckt und versucht hatten, die Wahlen von 2020 zu stehlen.

Guantanamo muss zu diesem Zeitpunkt nahezu voll einsatzfähig sein, da noch viel mehr Gefangene auf dem Weg sind. Die Massenverhaftungen stehen bevor. Trump hat das Sagen, und die Demokraten, die wissen, was wirklich passiert, sind mehr als entsetzt. Sie wissen, dass sie geschnappt wurden. Einige werden wegen Hochverrats angeklagt werden. Viele werden vor Militärgerichte gestellt werden. Einige werden wahrscheinlich hingerichtet werden, nachdem sie des Hochverrats für schuldig befunden wurden.” (Qlobal-change)


A tyúk-tojás megoldatlan kérdése: mi volt előbb? (#bullshit elect) tudja (tudná), (vagy mégsem?), hogy mi (ki) ül a fején.


A nagy senki, a világ a “senkiség” (arcnélküliség) maszkjában.
A világ túlnépesedett, ismerjük a gondolatot már a XIX. századból. A globalisták (illuminátusok) majd megoldják egy (kötelező?) oltással.

A világ “újkori” történelme egy képi szimbólumba sűrítve. A kazár eredetű háttérhatalom manapság.

A hivatalos, független vizsgálata a DOMINION szavazatszámláló rendszernek. Igazolta mindazt, ami eddig “összeesküvés-elmélet” volt.


A kérdéses DOMINION VOTING SYSTEM (rejtett módon) össze volt kapcsolva a SolarWind különféle speciális szoftvereivel – egyik legfontosabb közülük ORION, amelyen megalapozott gyanú van, hogy az egész csalásnak a központi eleme. Úgy is nevezik, hogy a királyság kulcsa (“It is the keys to the kingdom, the absolute access to everything.”)

A királyság kulcsa. Koronája pedig COVID-19 világméretű káosz. A terv (mint mindig is, immár 300 éve): “ORDO AD CHAO”.


A csalás pofája – az (ön)választott elnök … a patkány évében a “király” (patkánykirály)

Epstein (pedo) szigete és prominens “vendégei” – köztük John Roberts a Supreme Court elnöke. Mi ennek a jelentősége? Semmi? A legfőbb “krémek krémje”-bíró (“szavatosság” és szavahihetőség nélkül?) a DS (háttérhatalom) kezében?
Maxwell (GITMO) – John Roberts (?)Smartmatic – már Clinton is szerette.
Aztán ismét előkerült Szerbia – hogyan is volt akkoriban a Fekete Kézzel? Ki is állt az egész mögött?
És benne van Kanada is, ami szintén nem meglepetés.

Érdekes adalék az “infiltráció”-témához. A kínai kommunista hatalomátvátellel kapcsolatosan a következőt írja Laura Goldman A Jew in Mao´s China c. cikkében: “In fact, 85 to 90% of the foreigners helping the Chinese at the time of the Communist takeover were Jewish. This included the daughter of the founder of the brokerage firm Goldman Sachs, who left the comfort of her Park Avenue home to assist the Chinese.”

És saját történelmünkben? A Tanácsköztársaság 133 “dicsőséges” napja? És egyéb? Egész modern történelmünk? “Összeesküvéselmélet” (?) Persze, fogalmi zavarban is vagyunk, nem is kis mértékben, hiszen nem tudjuk egyértelműen megválaszolni a kérdést: ki (is lenne) a “zsidó”? Az önjelölt “kazár zsidók” (is) azok valójában? Azért lenne fontos ezt a kérdést megnyugtatóan tisztázni, mert bajunk igazán ezekkel az ún. kazárokkal van. Az ő (ördögi) lábnyomukat látjuk az utóbbi majd 300 év történelmében. Érdekes, hogy a mai (független?) Kazahsztán mennyire tele van illuminátus szimbólumokkal, elég ha Astanában (időközben: Nursultan) egy kicsit körbetekintünk.


A COVID-19 vakcina veszélyei (Pfizer-BioNTech és Moderna)


A DOMINION cég fenyeget (mint ahogy eddig is tette a háttéhatalom, legyen akár a kommunizmus vagy akár a fasizmus az eszköze) a “vasököl” mindig lesújtásra kész:

A választ Lin Wood fogalmazza meg, magabiztos egyszerűséggel: “I am not impressed.”


Georgia szenátusa a választási csalásról:


Perirat sokak, többek között M. Pence alelnök ellen. A “játszma” kezd kibírhatalanul izgalmas lenni.


“As of the November elections, the nation is at war.  It’s a 21st-century war, so it’s very different.  Because it’s new, the scope and magnitude aren’t easily understood.  It hasn’t been declared.  It may never be.  Hence, for many millions of Americans, perceptions are clouded or lagging.  In human affairs, with change, this often occurs.    

It’s the second American civil war, and its origins predate the November elections fraud, which seems on track to steal the presidency from the rightful winner, Donald J. Trump.  The genesis of this civil war is the ideo-cultural war that has waxed and waned across the nation since the late 1960s.  So, November’s election thievery might better be regarded as an outgrowth and escalation — a potentially nation-shattering escalation – of that decades-old cultural conflict.”  (J. Robert Smith)


Boris, Boris … ejnye, a kis hamis! NWO-bábu.

Boris már jó ideje gratulált J. Biden-nek megválasztása (sic!) alkalmából. A mi jó FIDESZünk is elkönyvelte már a dolgot a maga sunyi módján. Az egyszerű tény viszont az, hogy bárki is, bármit is kívánna (megteheti), a dolog még hivatalosan nem dőlt el. Az Amerikai Egyesült Államoknak nincs 2020. december 30-án hivatalosan megválasztott elnöke. Nagyon sok minden arra utal, hogy J. Biden csalt, de azt megállapítani a bíróságok hivatottak. A csiki-csuki játék végül a Legfelsőbb Bíróságon (U.S. Supreme Court) dől (dőlne) el. Itt tartunk most.


“To honor Thomas Becket’s memory, the crimes against people of faith must stop, prisoners of conscience must be released, laws restricting freedom of religion and belief must be repealed, and the vulnerable, the defenseless, and the oppressed must be protected. The tyranny and murder that shocked the conscience of the Middle Ages must never be allowed to happen again. As long as America stands, we will always defend religious liberty.” (D. Trump)


Az amerikai választás kimenetele az egész világ sorsát érinti. Drámai időket élünk, de ha visszagondolok az előzőkre, talán mindig is így volt. Mégis, talán még soha nem tárult fel előttünk ennyire az “ördögi” lényege, ami megtévesztést (csalást) jelent megdöbbentő leleménnyel.

Mire számíthatunk a következő napokban? Amerikai forrás így látja:


1963-ban még csak egy darab papír volt, sokakat nem érdekelt. Ma ez lett a valóság az Amerikai Egyesült államokban is. Ezért (és ez ellen) folyik a harc.

A sorok között … ott van értelme és magyarázata a dolognak.


Cherchez J.F.K. – ez a kulcs!

incognito (Vincent Fusca) – beszédes név: a sötétség legyőzője – Lucifer ellen

Világos beszéd, utolsó figyelmeztetés: Trump elnök levele Pelosi Házelnökhöz:


Több mint 25.000 katona “védi” Bident – mitől? Az öngyilkosságtól? A lényeg minden esetre, hogy “védett” a “dolog”.

I wish happy ” inauguration”, President “defect”!


A propaganda , információ-háború és következményei.


U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs hozzáférhetővé tette H. Biden korrupciós ügyeit, ami érinti természetesen apukát is, akit 25 ezer katona kísér (utolsó útjára?)


A dolgoknak soha nem látott dinamikája van, felgyorsult a világ, újabb és újabb hírek terjednek, de nem kell kapkodnunk a fejünk, úgy tűnik, minden egy irányban történik: a “világosság” felé. Akinek pedig nincs “füle”, hogy halljon, nincs “szeme”, hogy lásson, imádkozzék, hogy legyen (lehessen).

Ez is egy fölöttébb érdekes kép. Pelosi amerikai Házelnök “hölgyek” társaságában, mielőtt éppen fotóztatná magát Trump elnök “eltávolításával” (impeachment) kapcsolatosan. Ha jobban megfigyeljük, a “hölgyek” nem képviselők, nem a Capitolium biztonsági emberei, hanem ún. US Marshal-ok – a büntetésvégrehajtás emberei. “Götterdämmerung”?

(Der United States Marshals Service (USMS) ist eine Behörde des Justizministeriums der Vereinigten Staaten. Ihre ursprüngliche Aufgabe ist der Schutz der Bundesgerichte der Vereinigten Staaten und die Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs des Justizwesens.)


VP Mike Pence (elnökhelyettes) amerikai katonák előtt mondott beszédet vasárnap. Ha a helyszínen készült képre tekintünk, találunk itt is van valami nagyon érdekeset. Egy harci helikopterre (éppen Pence mögött látható) az ún Punisher-szimbólumot festették. Vajon miért? Talán játékos kedvükben?

(Der Punisher (engl.: Bestrafer) ist eine fiktive Figur in den Marvel Comics. Er ist ein Verbrecherjäger, der Selbstjustiz ausübt und auch vor gewalttätigen Praktiken wie Töten, Entführung, Erpressung, Nötigung und Folter nicht zurückschreckt. Angetrieben durch den Mord an seiner Frau und seinen Kindern, führt Frank Castle einen Rachefeldzug gegen alle Verbrecher. Als Kriegsveteran ist Castle ein Meister in Nahkampf, Tarnung, strategischer Planung und im Benutzen verschiedener Waffen.)


Washington D.C. – 2021. január 20. — Útlezárások

Rockefeller “forgatókönyve”

Az alábbi kép egyrész az Obama-párt mutatja Biden beiktatására érkezvén, a másik mellette egy filmjelenet az “Eyes Wide Shut” c. Kubrick-filmből. Némi hasonlóság? Gondolom, képi szinten, de még inkább hangulatilag.


D.J. Trump amerikai elnök levele J. Biden-nek; nem jelent mást, mint hogy J. Biden csaló, a háttérhatalom (DS) pedig védi (védené) minden szinten, mert ilyen alakokra épül az egész (globalista; korábban kommunista, szocialista, fasiszta és antifasiszta) rendszer.


És akkor megesküszik egy ilyen figura az Alkotmányra, kezét pedig a Bibliára teszi. Az Ég fog rászakadni? Minden esetre történelmi pillanat, amikor valaki (egy senki) bizonyítottan hamisan esküszik. Ez lenne az USA első embere a következő négy évben? Kizárt.


ÖRDÖGÖK!

Sátánista? Áruló? Pedofil? Hazug? Megszavazták? – Mi igaz mindebből? Minden? Semmi? Majdnem minden? Ráadásul egy tisztázandó kérdés: ha mindkét fotó hiteles (fent és lent), mire esküdött az eskütevő igazán – volt talán (egészen bizonyos?) egy főpróba is, és ott véletlenül (szándékosan?) lefelé fordították a keresztet? Vajon miért tették volna?


Joe Biden (Mr. President Fraud) az első perctől munkálkodik:

Aztán itt vannak a többiek, ezrek és ezrek, akik eltűnnek hamarosan a szemünk elől, egyenesen a “pokolba”. Egyike a főkolomposoknak maga a legfőbb bíró (J. Roberts), mintegy a velejéig romlott (DS, illuminátus, “sátános”) rendszernek egyik szimbolikus alakja. Egy közérdekű bejelentő (álnéven itt: JHTH) az egész bűnügyet felveti, amiben J. Roberts meghatározó szerepet játszott.
D.J. Trump utolsó elnöki üzenete “The 1776 Report”:Amerikai katonák a Capitoliumban (ismételten) esküt tesznek az Alkotmányra.

JFK

és az érem másik oldala: antifa, blm, marxisták, anarchisták vagyis a “vasököl” népe. Ezt az őrületet vetették már több száz éve, vihar lett belőle. A “nagy” francia forradalom második kiadása? Hová vezet mindez? “Great reset” vagy NESARA/GESARA? Vagy valami más is lenne még? Covid-királyság?


A humor oldaláról – a jelenünk egy igazi kincsesbánya.

Meddig van jótállás rá? Még 2 hónap? Igaz, vagy csak újabb hülyítés?Új párt alakult az USÁ-ban két napja Patriot Party néven Georgia államban:


2021 divatújdonsága a szájkosár: Karl-Heinz Rumenigge (Bayern München) megmutatja, hogy nemcsak a kiskutyáké a világ.


Keressük az összefüggéseket (az értelmet) egy megbolydult (megbolondult) világban. Apokaliptikus napokat élünk? Gondolom, igen. Olvasom a Jenenések könyvét, nézem az amerikai elnökválasztási bohózatot. Elgondolkodtat például a következő részlet: “Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna asszony kárhozatát (…) akivel a föld királyai paráználkodtak, és akinek paráznasága borától megrészegültek a föld lakói”. (Jel, 17:1) Képies beszéd, nehéz elképzelni, hogy miként lenne.(?) Mégis, mintha világosan a szemünk elé került volna (mint az egész “babiloni paráznaság” szimbóluma) Kamala Harris (egyelőre “csak” amerikai elnökhelyettes) alakjában:

Az asszony pedig bíborba és karmazsinba volt öltözve, felékesítve arannyal és drágakővel és gyönygyökkel. Kezében arany serleget tartott, telve utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságával. A homlokára ez a név, ez a titok volt írva: ´A nagy Babilon, a paráznaságoknak és a föld utálatosságainak anyja´ “(Jel, 17:4-5)

Gondolom, a “parázna Babilon” megjelölés összetett kép (szimbólum): minden bizonnyal egyik (kisebb-nagyobb) mozaikja Kamala Harris, de van egészen más mozaikja is, mint pl. Merkel, von der Leyen, nálunk Novák Katalin (?) és (sajnos) még sokan mások.


“When the U.S. bishops, under the conference leadership of Los Angeles archbishop Jose Gomez, released a letter on Inauguration Day denouncing Biden’s multiple anti-Catholic, immoral policies, he got shut down by the Vatican.” (the Vortex podcast: Biden and the bishops)


Lezárhatjuk immár az előző közel egy évet, a különböző ide-oda-híreket (információ-háborút), kimondhatjuk, hogy vége az USA-vállalatcsoportnak (konszernüzemnek) , vége Washington D.C.-nek, mert minden értelemben (anyagi és erkölcsi) csődbe jutott. Pénzügyileg fizetésképtelen. Mögötte pedig összedöl az egész háttérhatalmi kártyavár, éspedig világszerte. Trump az eredeti (1776) alkotmány szerint az USA 19. legális (megválasztott) elnöke. Innentől pedig valami egészen új lehetőség kezdődik mindannyiunk számára.